Michael J. AŞKAR

Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün Ege Gezilerinde Manisa’da Halka Konuşması 10 Ekim 1925 ( Manisa’nın Muhterem Ahalisi )

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yaptığınız bu coşkun tezahürat ve sevinçle hasıl olan heyecanın şiddeti zail olmadan bana müsade ediniz , sizi kemal-i samimiyetle selamlayayım ve hakkımdaki tezahürattan dolayı teşekkür ederim.

Muhterem arkadaşlar ! Sizin efkarınızı , temalüyatınızı pek veciz bir suretle ifade eden belediye reisi beyefendinin sözlerini ikiye ayıracağım : birincisi şahsıma ait iltifatlarınızdır. Buna arz-i minnnet ederim . İkinci cihed ki , en mühimi en esaslısıdır. O da sizin terakki ve tecettüt yollarında atmakta olduğunuz hatvelerin manası , medlulüdür. Bunlarıda kemal-i takdirle yad ederim .Muhterem ahali ! Bu noktada mücip-i mefharetiniz olan cihedi arz ederim . Gülüyor ki bizim kalbiniz , bizim fikriniz tamamıyla sizin hissiyat , efkar ve amalinize tetabuk etmektedir. Bu vesile ile tekrar etmek isterim . Bütün memleket , bütün cihan bilsin ki Türkiye halkı rüessasiyle , müdiraniyle ve rüessa , müdiranı da halkıyla aynı yolun yolcusu , hem fikir insanlardır.

Aziz Manisalılar ! Ben Manisa’yı yangınlar için harap ve türap bur halde görmüştüm. Muhterem Manisalılar ! Ben sizi zulmetten , ateşten , esaretten henüz kurtulduğunuz bir zamanda görmüştüm . Fakat o günkü halleri itiraf ederim. Hakiki teessüsle telaki ermedim. Gerci siz zulüm ve taarruzun şiddetli darbelerinden henüz kurtulmuştunuz. Fakar ben eminim ki , bu kadar şiddetli darbeler insanların imanlarını takviye eder. Istidadı , cevheri olan bir millet öyle darbelerden mütenepbih olur. Maziye nispeten alisini daha çok parlak yapabilir. Muhterem arkadaşlar ! Felatekler insanları akılları başlarında olan milletleri daima hamlelere sevk eder ve işte siz de o hamleleri yapmaktasınız. Bugün mamumiyet itibariyle gördüklerim bu hamlelerin çok bariz tezahürleridir. Arkadaşlar ! Bugünkü teyakkuzlarımızın , azmimizin çok az zamanda çok feyisli neticeler vereceğine emin olarak sizi tekrar hürmetle selamlarım.

Gazi Maraşel Mustafa Kemal Atatürk .

Not : Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin’e nasıl hitap ettiğini görüyorsunuz.

Gazeteci Yazar Michael James AŞKAR

Kaynak: T.C MANİSA VALİLİĞİ MANİSA KİTABI 2007 baskısı sayfa : 80

Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün Ege Gezilerinde Manisa’da Halka Konuşması 10 Ekim 1925 ( Manisa’nın Muhterem Ahalisi )

Bizi Takip Edin